Novosti

Raspored useljenja u studentski dom “Leopold”

Useljenje u Studentski dom „Leopold“  za studente koji su ostvarili pravo na smještaj prema konačnoj rang listi objavljenoj dana 18. rujna 2020. godine, odvijat će se od 23. rujna do 25.  rujna 2020. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, na adresi Studentski dom „Leopold“, Mirogojska 18, Vukovar prema slijedećem rasporedu:

  • Srijeda 23. rujna – sobe u prizemlju (sobe od 001-021)
  • Četvrtak 24. rujna – sobe na prvom katu (sobe od 101-123)
  • Petak 25. rujna – sobe na drugom katu (201-214)

Ukoliko student iz opravdanih razloga ne može pristupiti naznačenog datuma, molim da o tome obavijeste tajništvo Veleučilišta na adresu dsimic@vevu.hr.

Prilikom useljenja studenti su dužni preuzeti sljedeću dokumentaciju, ispuniti i potpisati te donijeti prilikom useljenja:

  • Ugovor o smještaju – ispunjava se i potpisuje u tri primjerka
  • Privola – u svrhu davanja suglasnosti za objavu fotografija na web stranici Studentskog doma „Leopold“  radi promidžbe vezane uz odgojno-obrazovni rad Studentskog doma „Leopold“ Privola se ispunjava i potpisuje u jednom primjerku

Prilikom useljenja studenti su dužni:

  • donijeti potvrdu liječnika opće prakse da nema kontraindikacija za smještaj u studentski dom
  • donijeti osobnu iskaznicu na uvid radi potvrde identiteta
  • potpisati zadužnicu inventara sobe i preuzeti magnetnu karticu

Useljenje će se odvijati na način da se useljava „jedan po jedan“ student, roditelji/pratnja studenta ne ulaze u prostor Studentskog doma. Studenti su prilikom useljenja dužni nositi masku, dezinficirati ruke te će im na ulazu biti izmjerena temperatura. Studenti s temperaturom većom od 37,2 ℃  neće moći useliti u Studentski dom.

Student koji na useljenje ne donese sve prethodno navedene potrebne dokumente ne može useliti u Studentski dom

Raspored studenata po sobama

Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020

Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (29.10.2019.)

Konačna rang-lista – 1. i više godine

Konačna rang-lista – brucoši

Odluka o prigovoru – I. Ćulinović

 

Privremene rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (24.10.2019.)

Privremena rang lista – brucoši

Privremena rang lista – prva i više godine studija

Obavijest o useljenju i konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020.

Useljenje u Studentski dom odvijat će se u terminu od 9 do 13 sati:

  1. i 25. rujna 2019. godine – za BRUCOŠE,
  2. i 27. rujna 2019. godine – za STUDENTE PRVE I VIŠIH GODINA STUDIJA.

Studenti su do useljenja dužni obaviti liječnički pregled kod svog liječnika opće prakse (Svrha smještaja u Studentski dom) te donijeti dokaz o navedenom prilikom useljenja. Prilikom useljenja studenti su dužni predočiti osobnu iskaznicu te zadužuju kartice (ključeve) i cjelokupni inventar sobe.

 

Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (17.9.2019.)

Konačna rang lista – Smještaj u Studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020.

Konačna rang lista – Smještaj u Studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020. – Brucoši

 

Privremene rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (6.9.2019.)

Privremena rang lista – Smještaj u studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020.

Privremena rang lista – Smještaj u studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020. – Brucoši