Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akademsku godinu 2023/2024.

 

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2022/2023.

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u Studentskom domu “Leopold” – 2022./2023.

 

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2021/2022.

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskom domu Leopold za akad. god. 2021/2022.

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2020/2021.

Poveznica na natječaj sa pripadajućim obrascima

 

 

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2019/2020.

Smještaj u studentskom domu – Natječaj

 

 

2. Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2018/2019.

(26.11.2018)

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskom domu Leopold u akad. god. 2018/2019. sa pripadajućim obrascima možete pronaći na poveznicama:

 

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2018/2019.

(01.09.2018)

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskom domu Leopold u akad. god. 2018/2019. sa pripadajućim obrascima možete pronaći na poveznicama: