2. Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2018/2019.

(26.11.2018)

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskom domu Leopold u akad. god. 2018/2019. sa pripadajućim obrascima možete pronaći na poveznicama:

 

Natječaj za smještaj u Studentskom domu za akad. god. 2018/2019.

(01.09.2018)

Natječaj za ostvarivanje prava studenata na smještaj u studentskom domu Leopold u akad. god. 2018/2019. sa pripadajućim obrascima možete pronaći na poveznicama: