Novosti

Raspored useljenja u studentski dom “Leopold”

Useljenje u Studentski dom „Leopold“  za studente koji su ostvarili pravo na smještaj prema konačnoj rang listi objavljenoj dana 18. rujna 2020. godine, odvijat će se od 23. rujna do 25.  rujna 2020. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, na adresi Studentski dom „Leopold“, Mirogojska 18, Vukovar prema slijedećem rasporedu:

  • Srijeda 23. rujna – sobe u prizemlju (sobe od 001-021)
  • Četvrtak 24. rujna – sobe na prvom katu (sobe od 101-123)
  • Petak 25. rujna – sobe na drugom katu (201-214)

Ukoliko student iz opravdanih razloga ne može pristupiti naznačenog datuma, molim da o tome obavijeste tajništvo Veleučilišta na adresu dsimic@vevu.hr.

Prilikom useljenja studenti su dužni preuzeti sljedeću dokumentaciju, ispuniti i potpisati te donijeti prilikom useljenja:

  • Ugovor o smještaju – ispunjava se i potpisuje u tri primjerka
  • Privola – u svrhu davanja suglasnosti za objavu fotografija na web stranici Studentskog doma „Leopold“  radi promidžbe vezane uz odgojno-obrazovni rad Studentskog doma „Leopold“ Privola se ispunjava i potpisuje u jednom primjerku

Prilikom useljenja studenti su dužni:

  • donijeti potvrdu liječnika opće prakse da nema kontraindikacija za smještaj u studentski dom
  • donijeti osobnu iskaznicu na uvid radi potvrde identiteta
  • potpisati zadužnicu inventara sobe i preuzeti magnetnu karticu

Useljenje će se odvijati na način da se useljava „jedan po jedan“ student, roditelji/pratnja studenta ne ulaze u prostor Studentskog doma. Studenti su prilikom useljenja dužni nositi masku, dezinficirati ruke te će im na ulazu biti izmjerena temperatura. Studenti s temperaturom većom od 37,2 ℃  neće moći useliti u Studentski dom.

Student koji na useljenje ne donese sve prethodno navedene potrebne dokumente ne može useliti u Studentski dom

Raspored studenata po sobama