Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020

Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (29.10.2019.)

Konačna rang-lista – 1. i više godine

Konačna rang-lista – brucoši

Odluka o prigovoru – I. Ćulinović

 

Privremene rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (24.10.2019.)

Privremena rang lista – brucoši

Privremena rang lista – prva i više godine studija