Obavijest o useljenju i konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020.

Useljenje u Studentski dom odvijat će se u terminu od 9 do 13 sati:

  1. i 25. rujna 2019. godine – za BRUCOŠE,
  2. i 27. rujna 2019. godine – za STUDENTE PRVE I VIŠIH GODINA STUDIJA.

Studenti su do useljenja dužni obaviti liječnički pregled kod svog liječnika opće prakse (Svrha smještaja u Studentski dom) te donijeti dokaz o navedenom prilikom useljenja. Prilikom useljenja studenti su dužni predočiti osobnu iskaznicu te zadužuju kartice (ključeve) i cjelokupni inventar sobe.

 

Konačne rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (17.9.2019.)

Konačna rang lista – Smještaj u Studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020.

Konačna rang lista – Smještaj u Studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020. – Brucoši

 

Privremene rang liste za smještaj studenata u Studentski dom “Leopold” za akad. god. 2019/2020. (6.9.2019.)

Privremena rang lista – Smještaj u studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020.

Privremena rang lista – Smještaj u studentskom domu Leopold za akad. god. 2019/2020. – Brucoši