Raspored useljenja u studentski dom „Leopold“ u Vukovaru

Useljenje u Studentski dom „Leopold“ za studente koji su ostvarili pravo na smještaj prema konačnoj rang listi objavljenoj dana 20. rujna 2021. godine, odvijat će se od 27. rujna do 29. rujna 2021. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, na adresi Studentski dom „Leopold“, Mirogojska 18, Vukovar prema slijedećem rasporedu:

– Ponedjeljak, 27. rujna – sobe u prizemlju (sobe od 001-021)
– Utorak 28. rujna – sobe na prvom katu (sobe od 101-123)
– Srijeda 29. rujna – sobe na drugom katu (201-214)

Popis stanara Studentskog doma Leopold prema kategoriji i broju soba

Ukoliko student iz opravdanih razloga ne može pristupiti naznačenog datuma, molimo da pošalju zamolbu na adresu studentskidom-vukovar@vevu.hr.

Prilikom useljenja studenti su dužni preuzeti sljedeću dokumentaciju, koju će ispuniti i potpisati prilikom useljenja:
– Ugovor o smještaju – ispunjava se i potpisuje u tri primjerka
– Privola – u svrhu davanja suglasnosti za objavu fotografija na web stranici Studentskog doma „Leopold“ radi promidžbe vezane uz odgojno-obrazovni rad Studentskog doma „Leopold“ Privola se ispunjava i potpisuje u jednom primjerku
– potpisati zadužnicu inventara sobe i preuzeti magnetnu karticu

Prilikom useljenja studenti su dužni priložiti:
– potvrdu liječnika opće prakse da nema kontraindikacija za smještaj u studentski dom
– osobnu iskaznicu na uvid radi potvrde identiteta

Useljenje će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i to na način da se studenti useljavaju „jedan po jedan“ student, roditelji/pratnja studenta ne ulaze u prostor Studentskog doma. Studenti su prilikom useljenja dužni nositi masku, dezinficirati ruke te će im na ulazu biti izmjerena temperatura.

Studenti s temperaturom većom od 37,2 ℃ neće moći useliti u Studentski dom.
Student koji na useljenje ne donese sve prethodno navedene potrebne dokumente ne može useliti u Studentski dom
Studentski dom „Leopold“ u Vukovaru